JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall

Postadress: Box 714, 851 21 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Tel: 060-18 66 00

Om kammarrätten

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.
Läs mer om oss

Begränsad expeditionstid
Fredagen den 3 november 2017 har Kammarrätten i Sundsvall expeditionstid mellan 08:00-10:00.

Projekt - Extern marknadsföring

Projektet är färdigt och i detta dokument kan ni läsa om Kammarrätten i Sundsvall och våra fyra förvaltningsrätter.


En av alla drakar i Sundsvall, Norrlands huvudstad

Kammarrätten söker Föredragande jurist

Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerad juridik på överrättsnivå. Som föredragande jurist består dina arbetsuppgifter i att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgörande, vara protokollförare vid muntliga förhandlingar samt att utarbeta förslag till domar och beslut.

Sista ansökningsdag: 2017-10-29

Läs mer